Τρίτη, Οκτωβρίου 17, 2006

Η σφραγίδα του συλλόγου

Οι "Δρόμοι της Ανατολής" καταγράφονται ως σωματείο στις 14 Φεβρουαρίου 2003 από το πρωτοδικείο Ρεθύμνης (αρ. Απόφασης 55/209/ΜΕ/43/2003)

Δεν υπάρχουν σχόλια: